Strona głównaInformatykaPrzebieg procesu współpracy software house - startup

Przebieg procesu współpracy software house – startup

Tworzenie startupu to trudny proces. Jeszcze trudniejsze jest odniesienie sukcesu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Dlatego warto korzystać ze wszelkiego rodzaju pomocy i otaczać się partnerami, których udział zwiększa prawdopodobieństwo zakończenia projektu z sukcesem. jednym z takich partnerów jest software house.

Jak przebiega modelowy proces współpracy startupu z software house? Jaką pomoc początkujący przedsiębiorcy mogą uzyskać od firmy programistycznej?

Wsparcie projektowe, czyli design sprint

Pierwszym etapem współpracy na linii startup – software house jest przygotowanie produktu lub oprogramowania wspierającego działalność. Proces ten jest niezmiernie ważny i dlatego doczekał się nawet modelowego przebiegu. Wygląda on następująco:

  • ewaluacja pomysłu biznesowego,
  • określenie możliwych rozwiązań technologicznych,
  • wybór najlepszego rozwiązania,
  • przygotowanie prototypu,
  • testy z klientami.

Warunkiem koniecznym prawidłowego przebiegu design sprint jest ścisła współpraca pomiędzy startupem i firmą programistyczną. Proces ten ma bowiem na celu korzystanie z kompetencji i doświadczeń obu stron i wypracowanie najlepszego możliwego rozwiązania.

Współpraca z software house pozwala też startupom ograniczać nakłady inwestycyjne niezbędne do sprawnego i skutecznego przeprowadzenia tego procesu. Firmy programistyczne specjalizują się bowiem w projektach MVP, które umożliwiają uzyskiwanie oczekiwanych rozwiązań bez ponoszenia zbędnych nakładów.

Poszukiwanie finansowania

Komercjalizacja pomysłu biznesowego bardzo często wymaga pozyskania wsparcia finansowego. Czy współpraca z software house może ułatwić znalezienie inwestora lub pozyskanie dotacji? Oczywiście, że tak.

Wiele firm programistycznych specjalizujących się w obsłudze startupów tworzy lub uczestniczy w specjalnych programach akceleracyjnych dedykowanych firmom rozpoczynającym działalność biznesową. Jednym z ważniejszych elementów tej współpracy jest zapewnienie finansowania przedsięwzięcia o największym potencjale.

Innym sposobem wsparcia w tym obszarze oferowanym przez firmy programistyczne jest pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. Znajomość obowiązujących przepisów i wcześniejsze doświadczenia sprawiają, że wnioski przygotowywane przy udziale software house-ów mają zdecydowanie większe szanse na pozytywne rozpatrzenie przez instytucje odpowiadające za dystrybucję dotacji.

Po otrzymaniu środków finansowych najczęściej dochodzi do realizacji projektu i jego komercjalizacji. Jest to proces opisywany w licznych opracowaniach i dlatego nie zostanie szczegółowo opisany.

Wsparcie rozwojowe od software house

Ostatnim i zazwyczaj najdłuższym etapem współpracy startupu z software house jest wsparcie rozwojowe następujące po produkcji i wdrażaniu oprogramowania. Do jego najważniejszych elementów należą:

  • szkolenia technologiczne dla pracowników,
  • outsourcing programistów,
  • utrzymywanie oprogramowania,
  • wprowadzanie niezbędnych modyfikacji.

Oczywiście zaangażowanie software house w dalszą działalność startupu zależy od indywidualnych potrzeb danej firmy. Jednak niezwykle często wykorzystywane są wszystkie elementy pakietu wsparcia. Głównie ze względu na znajomość projektu i wcześniej wypracowane procedury współpracy.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne