Strona głównaUncategorizedJakie mamy podatki w Polsce?

Jakie mamy podatki w Polsce? [RODZAJE PODATKÓW]

Aktualny system podatkowy i jego podstawy prawne stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z kwietnia 1997 roku. Zgodnie, z którą w Polsce występuję 17 różnych podatków. Dzielą się one ze względu na sposób ich pobierania na 2 grupy – podatek pośredni i bezpośredni.

PODATEK BEZPOŚREDNI
Podatek bezpośredni jest pobierany bezpośrednio od podatnika, który ma obowiązek odprowadzić go do odpowiedniego organu. Najważniejsze rodzaje podatków bezpośrednich:

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – obejmuje dochody uzyskiwane przez osobę fizyczną. Jego wysokość uzależniona jest od zarobków podatnika. Od 2009 roku występują dwa progi podatkowe 18% i 32%. Pierwszy obowiązuję osoby których dochód w danym roku nie przekroczył 85 528 zł. Próg 32% obowiązuje tych, którzy ten próg przekroczyli.

Podatek dochodowy od osób prawych (CIT) – podatek od dochodów uzyskanych przez przedsiębiorstwa. Wynosi on 19% od uzyskanego dochodu. Wyjątkiem są małe spółki, których dochód nie przekroczy 1 200 000 euro – wówczas podatek równa się 15% dochodu.

Podatek od spadków i darowizn – dotyczy nabytych przez osobę fizyczną własności i praw majątkowych w formie spadku, darowizny. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa i wartości spadku/darowizny. Waha się on od 3% do 20%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – rodzaj podatku od takich czynności jak umowy sprzedaży , pożyczki, ustanowienia hipoteki czy umowy spółki.

Podatek rolny – pod ten podatek podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne. Wyjątek stanowią użytki rolne zagospodarowane pod działalność gospodarczą inną niż rolnicza. Jego wysokość to 379,30 zł od 1 ha gruntów lub 189,65 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów.

Podatek od nieruchomości – podatek lokalny, który obejmuję wszystkie nieruchomości i dotyczy zarówno osób fizycznych jak osób prawnych. Podatek od nieruchomości stanowi główną część dochodów gminy.
Podatek leśny – obejmuje grunty leśne na podstawie ewidencji gruntów. Wynosi on ok. 42,19 zł od 1ha.

Po za wymienionymi podatkami bezpośrednimi w Polsce występują jeszcze podatki od : środków transportowych, sprzedaży detalicznej, wydobycia niektórych kopalni, tzw. produkcji okrętowej, instytucji finansowych, dochodów kapitałowych oraz podatek tonażowy.

PODATEK POŚREDNI
Podatki pośrednie płacone są nie w urzędzie, a przy nabywaniu dobra lub usługi. Płacony jest przez podmiot, który nie jest bezpośrednio zobowiązany do ich zapłaty jednak jest on zawarty w cenie, która jest płacona przy nabywaniu dobra bądź usługi. Oznacza to, że konsument płaci podatek kupując produkt nim objęty. Podatki pośrednie nie uwzględniają zdolności finansowej podatnika. Rodzaje podatków pośrednich :

Podatek od towarów i usług (VAT) – podatek od wartości dodanej. Jest pobierany na każdym etapie obrotu. Podstawowy próg podatku VAT w Polsce wynosi 23%, jednak niektóre produkty są objęte obniżoną stawką VAT, na przykład żywność i książki na wszystkich nośnikach obowiązuję podatek w wysokości 5%.

Podatek akcyzowy – podatek obejmujący energię elektryczną, paliwo, alkohol czy papierosy. Akcyza jest jednym z największych wpływów budżetowych. Jego wysokość jest różna, zależnie od tego czego dotyczy. Przykładowo akcyza na alkohol etylowy wynosi 5704,00 zł od 1 hektolitra, a na piwo 7,79 zł od 1 hektolitra.

Podatek od gier – podatek, pod który podlegają podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. Obowiązuje od momentu otworzenia do dnia zamknięcia działalności. Opodatkowaniu podlegają takie gry jak loterie fantowe i bingo – 10%, loterie pieniężne – 15%, poker w formie turnieju – 25%. W przypadku automatów o niskiej wysokości wygranych podatek wynosi 2000 zł miesięcznie.

W przypadku niektórych podatków np. podatku dochodowego (PIT), przysługują róże ulgi w zależności od wieku, tego czy jest się studentem czy ilości dzieci. Inne mają stałą wartość, a ich wysoka stawka ma na celu, jak np. w wypadku podatku od gier, walkę z hazardem. Płacenie podatków jest zgodnie z prawem obowiązkiem każdego obywatela RP. Podsumowując w polskim systemie podatkowym występuje wiele różnych rodzajów podatków, których wysokość jest z reguły zależna od wartości opodatkowanego dobra.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne